Rodowity inowrocławianin. Aktywny, doświadczony i bezpartyjny samorządowiec od 1990 roku pracujący na rzecz swojego rodzinnego miasta. Radny dwóch pierwszych kadencji Rady Miejskiej, a od 2002 roku wybierany w bezpośrednich wyborach na urząd Prezydenta Miasta.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej. Był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz delegatem na pierwszy Zjazd NZS. Od 1981 r. aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu i w Zespole Szkół Medycznych. Następnie pracował jako starszy wizytator w bydgoskim Kuratorium Oświaty. Od 1990 roku aktywny działacz samorządowy i polityczny. Radny Miasta Inowrocławia I. i II. kadencji. W latach 1992-1998 piastował równocześnie stanowisko Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego. 

Poseł na Sejm RP III. kadencji. W trakcie swojej pracy parlamentarnej kierował stałą podkomisją ds. polityki regionalnej. Był również członkiem komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, a także posłem-sprawozdawcą m.in. ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego. Zgłosił ponad 200 interpelacji, wniosków i interwencji poselskich. W toku prac nad reformą systemu podziału terytorialnego był współtwórcą koncepcji utworzenia województwa kujawsko-pomorskiego ze stolicami w Bydgoszczy i Toruniu. Aktywnie działał na rzecz rozwoju idei samorządności, m.in. organizując konferencje naukowe i seminaria poświęcone tej tematyce, a także konkursy wiedzy o samorządzie terytorialnym na szczeblu wojewódzkim. 

Jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich – największej i najważniejszej polskiej organizacji samorządowej. Laureat licznych wyróżnień i odznaczeń, ale najważniejsze z nich, to zaufanie mieszkańców Inowrocławia, którzy od 2002 roku powierzają mu kierowanie rozwojem miasta i czterokrotnie w bezpośrednich wyborach powierzali mu urząd Prezydenta Miasta.

Jego żona – Aleksandra – jest kompozytorką oaz pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Mają dwóch synów i troje wnucząt.

Najważniejsze wyróżnienia oraz nagrody, które otrzymał Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)
Krzyż Wolności i Solidarności (2017)
Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury
Srebrny Medal za Zasługi dla Policji
Medal „Pro Memoria” Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Złota Odznaka Polskiego Związku Koszykówki
Złota Odznaka Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – Zasłużony dla Lekkoatletyki

2. miejsce w Rankingu Prezydentów Miast tygodnika „Newsweek Polska” (2017)

3. miejsce w Rankingu Prezydentów Miast tygodnika „Newsweek Polska” (2018)

„Inowrocławianin Roku” (1998)