1. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych.
  2. Środki finansowe mogą być wpłacane wyłącznie przelewem z rachunku bankowego należącego do osoby fizycznej.
  3. Jedna osoba fizyczna może wpłacić maksymalnie 15 – krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (31 500zł)
  4. Wpłat można dokonywać do dnia 18 października 2018 roku na rachunek:

KWW POROZUMIENIE RYSZARDA BREJZY

88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 59

NIP 556 277 73 11; REGON 381163184

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, nr rachunku 52 8149 0000 0000 4561 2000 0010

 

Lista Wpłat:

 

 

 

L.p. Data wpisu Data wpłaty Imiona Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłaty Dodatkowe informacje
1. 2018-09-10 2018-09-07 Barbara Olszewska Bydgoszcz 2 500,00 2 500,00
2. 2018-09-10 2018-09-10 Ryszard Brejza Inowrocław 10 000,00 10 000,00
3. 2018-09-12 2018-09-11 Mateusz Walenciak Kościan 1 000,00 1 000,00
4. 2018-09-12 2018-09-12 Mateusz Walenciak Kościan 1 000,00 2 000,00
5. 2018-09-13 2018-09-13 Mateusz Walenciak Kościan 500,00 2 500,00
6. 2018-09-18 2018-09-18 Grzegorz Kaczmarek Inowrocław 3 500,00 3 500,00
7. 2018-09-19 2018-09-19 Wojciech Chmielewski Inowrocław 1 500,00 1 500,00
8. 2018-09-20 2018-09-20 Wojciech Chmielewski Inowrocław 1 000,00 2 500,00
9. 2018-09-21 2018-09-21 Andrzej Skrobak Szydłówiec 2 500,00 2 500,00
10. 2018-10-02 2018-10-01 Barbara Spychalska Inowrocław 3 350,00 3 350,00
11. 2018-10-03 2018-10-03 Jacek Nijak Inowrocław 2 650,00 2 650,00
11. 2018-10-04 2018-10-03 Piotr Strachanowski Inowrocław 3 675,00 3 675,00
12. 2018-10-17 2018-10-16 Wojciech Piniewski Inowrocław 3 000,00 3 000,00
13. 2018-10-17 2018-10-17 Grzegorz Kaczmarek Inowrocław 865,00 4 365,00
14. 2018-10-17 2018-10-17 Wojciech Piniewski Inowrocław 614,00 3 614,00